datina

Activități

Potrivit proiectului, este preconizată instruirea profesională la meseria „Cusător” a 20 de femei provenite din medii social defavorizate în două sesiuni a cîre 10 persoane, în perioada aprilie – octombrie 2016.  Acestea vor fi în general fete tinere din mediul urban şi rural.

Nevoia obiectivă de a ţine pasul cu ritmul schimbărilor ce intervin în viaţa societăţii, necesitatea dezvoltării personale, dorinţa de autodepăşire, de perfecţionare continuă, lipsa locurilor de muncă, lipsa unei meserii, necesitatea readucerii la viaţă a tradiţiilor strămoşilor noştri, nevoia de a relaţiona şi de a împărtăşi experienţa între adulţii din oraşul şi raionul Orhei au constituit premise importante pentru

Copyright © 2018 datina.md
Site elaborat de IDSI