datina

Activitate noua

Potrivit proiectului, este preconizată instruirea profesională la meseria „Cusător” a 20 de femei provenite din medii social defavorizate în două sesiuni a cîre 10 persoane, în perioada aprilie – octombrie 2016.  Acestea vor fi în general fete tinere din mediul urban şi rural. Ele, pe parcursul a 3 luni vor dobândi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de cusătorie în spaţii special amenajate şi dotate cu tehnică modernă. În prezent deja sunt instruite după un program special la meseria respectivă 9 persoane adulte din regiune, care beneficiază de serviciile unui formator cu experienţă în domeniul vizat. Ridicarea interesului faţă de meseria „Cusător” în primul rînd se datorează aplicării nemijlocite în practică a cunoştinţelor teoretice în atelierul de croitorie dotat cu maşini de cusut şi brodat performante, de care a beneficiat asociaţia datorită suportului financiar al Ambasadei Republicii Federale Germania în anul 2015. Oportunitatea de a  învăţa să-şi confecţioneze ii naţionale proprii şi alte obiecte vestimentare, precum sunt veşmintele bisericeşti, fusta, rochia, pantaloni, etc. constituie un alt factor stimulator pentru beneficiare de a frecventa cursurile de „Cusător”.  Însuşirea unei noi meserii pentru majoritatea beneficiarelor acestor cursuri le inspiră încredere în sine şi în posibilitatea de a se integra în cîmpul muncii sau de aşi dezvolta propria afacere şi de aşi îmbunătăţi situaţia materială.

În scopul renaşterii naţionale a tradiţiilor culturale ale strămoşilor noştri, precum sunt brodatul manual, croşetatul, confecţionarea obiectelor artizanale, promovării portului naţional, Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină” şi-a propus organizarea a 14 sesiuni de instruire în arta broderiei şi a confecţionării obiectelor artizanale, în cadrul proiectului, pentru minim 20  de persoane. Beneficiarii acestor formări vor avea posibilitatea de a însuşi şi dezvolta anumite abilităţi, tehnici în domeniul artei şi de a-şi confectiona propriile costume populare sau alte obiecte tradiţionale.

Necesitatea dezvoltării personale a adulţilor pe tot parcursul vieţii, împărtăşirii experienţelor proprii între adulţi şi acumulării unor noi cunoştinţe în diverse domenii, precum: cultură, istorie, iniţiativă civică, sănătate, etc de asemenea a servit un imbold pentru a prelungi desfăşurarea activităţilor socio-culturale iniţiate anterior în cadrul proiectului Clubul de educaţie a adulţilor „Omul cu învăţătură”. Deaceea,  Asociaţia Umanitară „Filantropia Creştină” a preconizat desfăşurarea a încă 14 sesiuni de formare socio-culturală pentru o perioadă de 7 luni în cadrul acestui proiect.

Lipsa surselor de existenţă, situaţia materială grea, starea precară a sănătăţii a multor persoane adulte, în etate, neajutorate din regiune, care deja au pierdut capacitatea de muncă din diferite motive, constituie un alt factor important care nu putea fi trecut cu vederea de către autorul proiectului, Aga Sergiu, preot, paroh al Bisericii “Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din or. Orhei, care a venit cu ideea de a alina suferinţele unor asemenea persoane şi a diminua într-o oarecare măsură din problemele cu care se confruntă. În acest sens ne propunem ca prin combinarea celor două obiective să fie posibilă confecţionarea unor bunuri: cum ar fi costumele populare cusute de către cursante la practică şi brodate de către membrii Clubului „Omul cu învățătură” ce vor participa la ședințele de formare, care ulterior vor fi vândute în vederea obținerii unei continuități pentru activităţile lansate de proiect şi ajutorarea acestor categorii de persoane.

Asociaţia Umanitară “FILANTROPIA CREŞTINĂ” speră că implementarea Proiectului „DATINA OMULUI CU ÎNVĂŢĂTURĂ” în această perioadă complicată pentru Republica Moldova va constitui un element de pornire spre prosperitate, iar activităţile  educative propuse vor readuce în comunitatea din Orhei entuziasmul şi cultura strămoşilor noştri de a  munci, de a făuri şi de a fi mai buni, de a căuta şi a găsi în noi potenţialul intelectual şi fizic necesar  şi de a valorifica propriile resurse pentru soluţionarea problemelor cu care ne confruntăm.

Copyright © 2018 datina.md
Site elaborat de IDSI